Koryta i odwodnienia


Wszędzie tam gdzie należy szybko i skutecznie odwodnić powierzchnię, powinno zostać zastosowane odwodnienie liniowe. Jego głównym zadaniem jest przejęcie spływającej wody, a następnie przekazanie jej do dalszego zagospodarowania.