Murki i pustaki ogrodzeniowe


Murki ogrodzeniowe pełnią z jednej strony funkcję użytkową – wytyczają granice posesji, ogrodu itp., a z drugiej strony odgrywają natomiast znaczącą rolę dekoracyjną. Nie zdominują one przestrzeni, a pozwolą wytyczyć granice pomiędzy jej poszczególnymi obszarami.